Home | Endurance Swap Championship

2021-05-22 17:00
2021-06-12 17:00
2021-07-03 17:00
2021-08-07 17:00
2021-09-04 17:00
League duration
2021-04-19 12:00 - 2021-09-30 12:00
 1. Organizator
  1. Organizatorem ligi jest Simrace.pl.
  2. Organizator do przeprowadzania wyścigów wykorzystuje serwer Assetto Corsa Competizione i opiera się na tym oprogramowaniu w zakresie prowadzenia sesji. W szczególności dotyczy to: naliczania wyjazdów poza tor, sprawdzania prędkości w Pit Lane, naliczania kar DT oraz Stop and Go, wyników sesji, ustawienia pojazdów na gridzie itp.
  3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy w grze ani ewentualne rozłączenie użytkownika z sesji jak również niedostępność serwerów lobby.
  4. Organizator to organizacja non-profit, a właściwie grupa pasjonatów, którzy poświęcają swój czas, a często i pieniądze na to aby strona działała sprawnie, a wyścigi oraz relacje były na wysokim poziomie.
  5. Dotacje przeznaczane są na utrzymanie serwerów, a ewentualne nadwyżki - jeśli wystąpią - zostaną przeznaczone na nagrody.
  6. Wszelkie uwagi dotyczące danej ligi należy zgłaszać na forum w odpowiednim wątku lub właściwym kanale Discord.
 2. Zapisy
  1. Do wyścigu zapisać może się każdy, kto ma doświadczenie w ściganiu online.
  2. Udział w wyścigu jest darmowy, a dotacje są dobrowolne.
  3. Zapisując się na stronie do wydarzenia wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia ligi oraz statystyk użytkownika.
  4. Aby wziąć udział w wyścigu należy spełnić następujące warunki:
   • posiadać Safety Rating w ACC na poziomie co najmniej 70 (SA)
   • posiadać 3 medale toru do aktualnie trwającej rundy
   • zrobić przynajmniej po jednym czystym okrążeniu na serwerze prekwalifikacyjnym (okrążenia poszczególnych kierowców są dodawane)
   • zaznaczyć obecność na stronie aktualnego wydarzenia
  5. Gracze z pingiem 150ms+ lub niestabilnym łączem internetowym mogą zostać usunięci z serwera gry.
 3. Samochody
  1. Do wyboru są samochody klasy GT3 oraz GT4 z wyłączeniem samochodów pucharowych.
  2. Obowiązuje Balance of Performance (BoP) na sezon 2020.
  3. Samochody klasy GT3 przeznaczone są dla bardziej doświadczonych kierowców dlatego obowiązuje limit czasowy 103% czasu referencyjnego. Oznacza to, że aby zakwalifikować się do wyścigu w klasie GT3 średni czas okrążenia danego zespołu musi być nie gorszy niż 103% tego czasu.
  4. Zespoły, które nie zmieszczą się w limicie 103% czasu referencyjnego mogą dokonać zmiany samochodu na GT4 i muszą zrobić wymaganą ilość okrążeń aby wziąć udział w wyścigu.
  5. Samochód można zmienić do momentu zakończenia prekwalifikacji do wyścigu, zmiany pojazdu dokonuje właściciel zespołu samodzielnie na stronie www.
  6. Na każdym serwerze jest miejsce na 20 samochodów klasy GT3 oraz 20 samochodów klasy GT4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tych proporcji w zależności od zainteresowania wybranymi klasami. Decyzja w tej sprawie leży wyłącznie w gestii organizatora.
 4. Zespoły
  1. Zespół może składać się z maksymalnie 2 kierowców.
  2. Członkowie zespołu jadą jednym samochodem na zmianę.
 5. Prekwalifikacje
  1. Przed wyścigiem organizator udostępni serwer prekwalifikacji, gdzie każdy kierowca chcący wziąć udział w wyścigu zobowiązany jest do wykonania określonej ilości poprawnych okrążeń.
  2. Poprawne okrążenia zapisywane są do bazy danych dla każdego kierowcy i każdego samochodu. Na stronie wyników prekwalifikacji wyświetlany jest średni czas okrążenia zawodników danego zespołu oraz łączna ilość okrążeń dla wybranego samochodu. W przypadku zmiany samochodu na stronie, po odświeżeniu wyświetlone zostaną wyniki dla nowo wybranego samochodu.
  3. Okrążenia wyjazdowe, zjazdowe oraz takie gdzie serwer naliczył wyjazd poza tor nie są zaliczane do poprawnych okrążeń i nie są zapisywane w bazie danych.
  4. Okrążenia zrobione przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu prekwalifikacji nie są zaliczane do wyników.
  5. Lista startowa tworzona jest automatycznie z wyników prekwalifikacji na podstawie uzyskanego czasu, ilości okrążeń oraz obecności. Obowiązkiem zawodnika jest spełnienie warunków kwalifikacji do wyścigu i wszelkie prośby o dopisanie do listy będą odrzucane.
  6. W przypadku niedoboru kierowców w jednej z klas lista zostanie dopełniona kierowcami innej klasy do limitu miejsc na serwerze.
 6. Weekend wyścigowy
  1. Trening
   1. Sesja treningowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i trwa pełne 60 min.
   2. Sesja ta służy sprawdzeniu możliwości połączenia oraz warunków panujących na torze. Zaleca się aby zawodnicy połączyli się z serwerem podczas sesji treningowej aby nie powodować doczytywania elementów gry u innych zawodników podczas innych sesji oraz sprawdzili czy działa poprawnie zmiana kierowców w aucie.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do restartu serwera podczas sesji treningowej jeśli wystąpi błąd w konfiguracji lub zawodnik zgłosi taki błąd, nie później niż 15 minut przed zakończeniem sesji.
   4. Organizator nie gwarantuje rozwiązania problemu jeśli ten wystąpi z przyczyn niezależnych (np. bug gry, problem z serwerem lobby) lub zostanie zgłoszony w ostatniej chwili.
  2. Kwalifikacje
   1. Nie ma sesji kwalifikacyjnej. Ustawienie samochodów na pozycjach startowych odbywa się zgodnie z wynikami Prekwalifikacji.
  3. Wyścig
   1. Start do wyścigu poprzedza pełne okrążenie formujące zgodnie z prowadzącym widgetem w grze.
   2. Podczas wyścigu wymagane są 3 pit stopy (brak obowiązkowej zmiany opon i dolewki paliwa).
   3. Maksymalny czas jazdy jednego kierowcy to 135 minut dla 4h wyścigów, 195 minut dla 6h wyścigów. Maksymalny czas trwania jednego stintu - 75 minut.
   4. Użycie opcji "powrót do garażu" i ponowny wyjazd na tor jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją.
   5. Na torze odbywają się równolegle dwa wyścigi. Kierowcy GT3 ścigają się między sobą i kierowcy klasy GT4 również walczą o pozycję. Oznacza to, że kierowca klasy GT4 nie musi ustępować miejsca kierowcy GT3 gdy ma niebieską flagę. Nie powinien on jednak stosować manewrów defensywnych uniemożliwiających kierowcy GT3 szybkie i bezpieczne wyprzedzenie. Obowiązkiem kierowcy szybszego samochodu jest znalezienie miejsca i wykonanie manewru wyprzedzania w sposób bezpieczny. Kierowca GT4 może w celu ustąpienia miejsca poszerzyć lu zacieśnić tor jazdy w zakręcie lub zjechać z optymalnej linii lecz jego manewr musi być przewidywalny dla kierowców w jego otoczeniu. Innymi słowy: kierowco GT3 - respektuj innych na torze i pamiętaj, że nie tylko Ty walczysz o pozycję, kierowco GT4 - jeśli nie wiesz co zrobić - jedź swoją optymalną linią.
   6. Start do wyścigu poprzedza pełne okrążenie formujące. Zawodnik ma obowiązek utrzymać pozycję za poprzedzającym samochodem w jednej lub dwóch liniach zgodnie z prowadzącym widgetem w grze do czasu komunikatu o zielonej fladze oznajmiającej start wyścigu.
  4. Wjazd / wyjazd z alei serwisowej
   1. Zawodnik wjeżdżający lub wyjeżdżąjący z pitu zobowiązany jest do nie przekraczania linii ciągłej. Dotyczy to również kierowców znajdujących się na torze w momencie jeśli inny kierowca wyjeżdża z alei serwisowej.
   2. W zależności od danej sesji weekendu wyścigowego zawodnicy są zobowiązani zachować następującą ostrożność:
    1. Trening i kwalifikacje - zawodnik wyjeżdżający z pitu powinien przepuścić kierowcę znajdującego się na szybkim okrążeniu. Musi tak dostosować swoją prędkość wyjazdu aby nie przeszkodzić, a w szczególności nie doprowadzić do kontaktu z zawodnikiem znajdującym się na okrążeniu pomiarowym, który ma w tej sytuacji pierwszeństwo. Przeszkodzenie takiemu zawodnikowi przez osobę wyjeżdżającą z pitu może skutkować nałożeniem kary.
    2. Wyścig - zawodnik wyjeżdżający z pitu ma pierwszeństwo i nie musi ustępować kierowcom na torze - jeśli nie jest zawodnikiem zdublowanym (nie dotyczy kierowców różnych klas). Zawodnik, który widzi osobę wyjeżdżającą z pitu musi dostosować swój tor jazdy aby nie spowodować kolizji.
 7. Punktacja
  1. Za wyścig zespół otrzymuje stosowną ilość punktów w zależności od pozycji na mecie. Punktacja zostanie podana na stronie www.
  2. Aby zostać sklasyfikowanym w danym wyścigu i otrzymać punkty zespół musi przejechać minimum 80% okrążeń, które wykonał lider.
 8. Zgłaszanie incydentów
  1. Po wyścigu udostępniona zostanie powtórka wzorcowa.
  2. Zgłoszenia incydentów można dokonać przy pomocy formularza na stronie do 72 godzin po zakończeniu wyścigu.
  3. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie powtórki wzorcowej określając dokładny czas z powtórki, podając numer boczny samochodu i wybierając nazwisko podejrzanego. W przypadku dłuższych wyścigów, gdzie są dwie powtórki należy podać też nr powtórki.
  4. Zgłaszany incydent należy opisać z własnej perspektywy możliwie szczegółowo i konkretnie.
  5. Zgłoszenia z innej powtórki, bez prawidłowego czasu, opisu itp. będą traktowane jako zgłoszenia niepoprawne i zostaną odrzucone.
 9. Kary
  1. Każdy incydent rozpatrywany jest indywidualnie i sędziowie wydają swoje ekspertyzy w formie pisemnej lub podczas sesji sędziowskiej.
  2. Jeśli sędziowie osiągną zgodność lub opinię przeważającą zostaje wydany werdykt sędziowski.
  3. Punkty karne nadawane są przez sędziów na podstawie werdyktu i taryfikatora kar.
  4. Punkty karne odliczane są od wyniku danego zawodnika z określonej rundy.
  5. Zespół, który pomimo zakwalifikowania się i zaznaczenia obecności nie stawi się na wyścigu otrzyma 5 punktów karnych. W uzasadnionych przypadkach, jeśli kierowca z zespołu poinformuje organizatora o powodzie nieobecności sędziowie mogą odstąpić od wymierzenia kary.
 10. Pozostałe
  1. Zaleca się, aby kierowcy podczas trwania kwalifikacji oraz wyścigu był dostępny na odpowiednim kanale głosowym Discord. Komunikację należy ograniczyć do minimum podczas trwania sesji kwalifikacyjnej oraz wyścigowej.
  2. Regulamin może ulec zmianie w trakcie sezonu z ważnych i uzasadnionych przyczyn. Każda wprowadzona zmiana obowiązuje od najbliższej rundy.