Home | International GT Series

2021-07-14 19:30
2021-07-28 19:30
2021-08-11 19:30
2021-09-08 19:30
2021-09-22 19:30
2021-09-29 19:30
2021-10-13 19:30
League duration
2021-07-01 12:00 - 2021-09-30 12:00
Game Picture League Picture
 1. Organizator
  1. Organizatorem ligi jest Stowarzyszenie “SUPER TEAM” ul. S. Lindego 1C, 30-148 Kraków, KRS 0000607932 przy współpracy z Simrace.pl.
  2. Organizator do przeprowadzania wyścigów wykorzystuje serwer Assetto Corsa Competizione i opiera się na tym oprogramowaniu w zakresie prowadzenia sesji. W szczególności dotyczy to: naliczania wyjazdów poza tor, sprawdzania prędkości w Pit Lane, naliczania kar DT oraz Stop and Go, wyników sesji, ustawienia pojazdów na gridzie itp.
  3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy w grze ani ewentualne rozłączenie użytkownika z sesji jak również niedostępność serwerów lobby.
  4. Organizator dołoży wszelkich starań aby strona działała sprawnie, a wyścigi oraz relacje były na wysokim poziomie.
  5. Dotacje od użytkowników przeznaczane są na utrzymanie serwerów. Organizator przeznacza osobną pulę na nagrody.
  6. Wszelkie uwagi dotyczące danej ligi należy zgłaszać na forum w odpowiednim wątku lub właściwym kanale Discord.
 2. Nagrody
  1. Miejsce - stelaż simracingowy od Ireco Motorsport.
  2. Miejsce - voucher na montaż sportowej końcówki układu wydechowego od MG Motorsport.
  3. Miejsce - voucher rabatowy na wyjazd/przygodę motoryzacyjną od Drive Club.
  4. Miejsce - kierownica Thrustmaster T300 od Doka Polska.
  5. Miejsce - fotel gamingowy od Quersus.
  6. Miejsce - pufy z logotypem turnieju od Inflandia.
  7. Jednodniowe wejściówki do Termy Spa w Białce Tatrzańskiej - zostaną rozlosowane lub rozdysponowane wśród uczestników lub widzów poszczególnych wydarzeń.
 3. Udział
  1. Do ligi zapisać może się każdy, kto ma doświadczenie w ściganiu online lub dopiero je rozpoczyna.
  2. Udział w lidze jest darmowy, a dotacje są dobrowolne.
  3. Zapisując się na stronie i/lub do ligi wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia ligi oraz statystyk użytkownika.
  4. Aby wziąć udział w wyścigu należy spełnić następujące warunki:
   • posiadać Safety Rating w ACC na poziomie co najmniej 60 (SA)
   • posiadać 2 medale toru do aktualnie trwającej rundy
   • zrobić 10 czystych okrążeń na serwerze prekwalifikacyjnym
   • zaznaczyć obecność na stronie aktualnego wydarzenia
  5. Gracze z pingiem 150ms+ lub niestabilnym łączem internetowym mogą zostać usunięci z serwera gry.
 4. Kalendarz wyścigów
  1. Obowiązuje kalendarz wyścigów opublikowany na stronie.
 5. Samochody
  1. Dostępne są wszystkie samochody klasy GT3 (wybór jednego samochodu na cały sezon).
 6. Prekwalifikacje
  1. Przed każdą rundą wyścigową organizator udostępni serwer prekwalifikacji, gdzie każdy kierowca chcący wziąć udział w wyścigu zobowiązany jest do wykonania określonej ilości poprawnych okrążeń.
  2. Poprawne okrążenia zapisywane są do bazy danych dla każdego kierowcy. Na stronie wyników prekwalifikacji wyświetlane jest najlepsze okrążenie zawodnika oraz ilość okrążeń.
  3. Okrążenia wyjazdowe, zjazdowe oraz takie gdzie serwer naliczył wyjazd poza tor nie są zaliczane do poprawnych okrążeń i nie są zapisywane w bazie danych.
  4. Okrążenia zrobione przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu prekwalifikacji nie są zaliczane do wyników.
  5. Lista startowa do danej rundy tworzona jest automatycznie z wyników prekwalifikacji na podstawie uzyskanego czasu, ilości okrążeń oraz obecności. Obowiązkiem zawodnika jest spełnienie warunków kwalifikacji do danej rundy i wszelkie prośby o dopisanie do listy będą odrzucane.
  6. W przypadku ilości chętnych ponad limit miejsc na serwerze zostanie utworzona dodatkowa lista startowa oraz zostanie uruchomiony dodatkowy serwer, który nie będzie wliczany do punktacji (wszyscy kierowcy z dodatkowego serwera nie dostają punktów do klasyfikacji generalnej).
 7. Weekend wyścigowy
  1. Trening
   • Sesja treningowa rozpoczyna się na około godzinę przed wyścigiem, zgodnie z czasem podanym na stronie przy danej sesji.
   • Sesja ta służy sprawdzeniu możliwości połączenia oraz warunków panujących na torze. Zaleca się, aby zawodnik połączył się z serwerem podczas sesji treningowej, aby nie powodować doczytywania elementów gry u innych zawodników podczas sesji kwalifikacyjnej.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do restartu serwera podczas sesji treningowej jeśli wystąpi błąd w konfiguracji lub zawodnik zgłosi taki błąd, nie później niż 15 minut przed zakończeniem sesji.
   • Organizator nie gwarantuje rozwiązania problemu jeśli ten wystąpi z przyczyn niezależnych (np. bug gry, problem z serwerem lobby) lub zostanie zgłoszony w ostatniej chwili.
  2. Kwalifikacje
   • Sesja kwalifikacyjna trwa 15 minut. Okrążenie rozpoczęte przed upływem czasu również jest wliczane do pomiarowych.
   • Wyjazd na sesję kwalifikacyjną odbywa się z zachowaniem odstępu do samochodu poprzedzającego. Odstęp ma być taki, żeby obaj kierowcy mogli wykonać okrążenie pomiarowe bez przeszkadzania sobie wzajemnie.
   • Użycie opcji "powrót do garażu" poza aleją serwisową powoduje zakończenie sesji kwalifikacyjnej dla danego zawodnika. Kierowca może użyć tej opcji tylko będąc w alei serwisowej oraz w sytuacji gdy nie zamierza wyjeżdżać już na tor. Ponowny wyjazd na tor po użyciu tej opcji będzie skutkował dyskwalifikacją kierowcy z danej rundy.
   • Wyprzedzanie podczas kwalifikacji dozwolone jest wyłącznie w przypadku gdy kierowca poprzedzający popełni błąd lub jest dużo wolniejszy. Jeśli tempo kierowcy jest podobne, a doganiasz go przy zakrętach to znaczy, że zostawiłeś sobie za mało miejsca. Należy odpuścić i dać sobie i jemu możliwość wykonania dobrego okrążenia pomiarowego. Wyprzedzanie podczas kwalifikacji, a szczególnie na okrążeniu wyjazdowym gdzie zawodnik poprzedzający zostawia sobie miejsce lub utrudnianie innym jazdy może skutkować nałożeniem kary zgodnie z taryfikatorem.
  3. Wyścig
   • Start do wyścigu poprzedza pełne okrążenie formujące zgodnie z prowadzącym widżetem w grze.
   • Pit stop jest wymagany z obowiązkową zmianą opon i dolaniem co najmniej jednego litra paliwa.
   • Użycie opcji "powrót do garażu" i ponowny wyjazd na tor jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją.
   • Start do wyścigu poprzedza pełne okrążenie formujące. Zawodnik ma obowiązek utrzymać pozycję za poprzedzającym samochodem w jednej lub dwóch liniach zgodnie z prowadzącym widżetem w grze do czasu komunikatu o zielonej fladze oznajmiającej start wyścigu.
  4. Wjazd / wyjazd z alei serwisowej
   • Zawodnik wjeżdżający / wyjeżdżający z pitu zobowiązany jest do nie przekraczania linii ciągłej. Dotyczy to również kierowców znajdujących się na torze w momencie jeśli inny kierowca wyjeżdża z alei serwisowej.
   • W zależności od danej sesji weekendu wyścigowego zawodnicy są zobowiązani zachować następującą ostrożność:
    • Trening i kwalifikacje - zawodnik wyjeżdżający z pitu powinien przepuścić kierowcę znajdującego się na szybkim okrążeniu. Musi tak dostosować swoją prędkość wyjazdu aby nie przeszkodzić, a w szczególności nie doprowadzić do kontaktu z zawodnikiem znajdującym się na okrążeniu pomiarowym, który ma w tej sytuacji pierwszeństwo. Przeszkodzenie takiemu zawodnikowi przez osobę wyjeżdżającą z pitu może skutkować nałożeniem kary.
    • Wyścig - zawodnik wyjeżdżający z pitu ma pierwszeństwo i nie musi ustępować kierowcom na torze - jeśli nie jest zawodnikiem zdublowanym (nie dotyczy kierowców różnych klas). Zawodnik, który widzi osobę wyjeżdżającą z pitu musi dostosować swój tor jazdy aby nie spowodować kolizji.
 8. Punktacja
  1. Za każdy wyścig kierowca otrzymuje stosowną ilość punktów w zależności od pozycji na mecie. Punktacja zostanie podana na stronie www.
  2. Dodatkowy 1 punkt otrzymuje kierowca, który zajmie 1. miejsce w kwalifikacjach i startuje z Pole Position.
  3. Dodatkowy 1 punkt otrzymuje kierowca, który wykona najlepsze okrążenie podczas wyścigu pod warunkiem, że skończy w pierwszej dziesiątce.
  4. Aby zostać sklasyfikowanym w danym wyścigu i otrzymać punkty kierowca musi przejechać minimum 80% okrążeń, które wykonał lider.
 9. Zgłaszanie incydentów
  1. Po każdym wyścigu udostępniona zostanie powtórka wzorcowa.
  2. Zgłoszenia incydentów można dokonać przy pomocy formularza na stronie do 72 godzin po zakończeniu wyścigu.
  3. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie powtórki wzorcowej określając dokładny czas z powtórki, podając numer boczny samochodu i wybierając nazwisko podejrzanego. W przypadku dłuższych wyścigów, gdzie są dwie powtórki należy podać też nr powtórki.
  4. Zgłaszany incydent należy opisać z własnej perspektywy możliwie szczegółowo i konkretnie.
  5. Zgłoszenia z innej powtórki, bez prawidłowego czasu, opisu itp. będą traktowane jako zgłoszenia niepoprawne i zostaną odrzucone.
 10. Kary
  1. Każdy incydent rozpatrywany jest indywidualnie i sędziowie wydają swoje ekspertyzy w formie pisemnej lub podczas sesji sędziowskiej.
  2. Jeśli sędziowie osiągną zgodność lub opinię przeważającą zostaje wydany werdykt sędziowski.
  3. Punkty karne nadawane są przez sędziów na podstawie werdyktu i taryfikatora kar.
  4. Punkty karne naliczane są konto “licencji” danego kierowcy.
  5. Kierowca, który pomimo zakwalifikowania się i zaznaczenia obecności nie stawi się na wyścigu otrzyma 3 punkty karne. W uzasadnionych przypadkach, jeśli kierowca poinformuje organizatora o powodzie nieobecności sędziowie mogą odstąpić od wymierzenia kary.
  6. Kary czasowe (dodawane do końcowego czasu w wyścigu):
   • 5 sekund;
   • 10 sekund;
   • 20 sekund;
   • 30 sekund;
   • ban na następne kwalifikacje lub wyścig (w przypadku nieukończenia wyścigu przez ukaranego kierowcę, w zależności od przewinienia).
  7. Punkty karne (dodawane do “licencji” kierowcy):
   • 3 punkty karne - spowodowanie kolizji, która skutkuje zyskaniem pozycji i zepchnięciem rywala o jedną pozycję;
   • 5 punktów karnych - spowodowanie kolizji, która powoduje utratę kilku pozycji przez rywala;
   • 10 punktów karnych - spowodowanie karambolu, na którym cierpi więcej niż jeden zawodnik;
   • dyskwalifikacja z wyścigu lub nawet z całej ligi - umyślne spowodowanie kolizji z innymi kierowcami.
  8. Uzyskanie 20 punktów karnych wiąże się z dyskwalifikacją z sesji kwalifikacyjnej do następnego wyścigu.
  9. Uzyskanie 30 punktów karnych wiąże się z dyskwalifikacją z następnego wyścigu.
  10. Zdobyte punkty karne będą resetowane po zakończeniu sezonu.
 11. Klasyfikacja generalna
  1. Zwycięzcą sezonu zostaje kierowca z największą liczbą punktów. W przypadku remisu jest to zawodnik z większą ilością zwycięstw (w przypadku równej ilości zwycięstw – największa liczba drugich miejsc itd.)
  2. Od punktacji zostanie odjęta najsłabsza runda każdego kierowcy.
 12. Pozostałe
  1. Zaleca się, aby kierowca podczas trwania kwalifikacji oraz wyścigu był dostępny na odpowiednim kanale głosowym Discord. Komunikację należy ograniczyć do minimum podczas trwania sesji kwalifikacyjnej oraz wyścigowej.
  2. Regulamin może ulec zmianie w trakcie sezonu z ważnych i uzasadnionych przyczyn. Każda wprowadzona zmiana obowiązuje od najbliższej rundy.